פעילויות נוספות וגופים נוספים

בית המשפט האירופי לצדק (European Court of Justice)

בית המשפט האירופי לצדק הינו אחד משבעה מוסדות מרכזיים של האיחוד האירופי, וכחלק ממערכת של איזונים ובלמים, הוא מהווה כאבן יסוד בהליכי הדמוקרטיזציה של האיחוד. בית המשפט החל את דרכו בשנת 1952 ובמרוצת השנים הועברו סמכויות רבות לתחומי אחריותו. בתי המשפט המקומיים כפופים לו והוא מהווה את הסמכות העליונה לפירושן של אמנות האיחוד האירופי ושל חקיקת המשנה של האיחוד ובכך הוא מבטיח את יישומן האחיד בכלל המדינות החברות. (על מבנה בית המשפט, התפתחותו ההיסטורית, תחומי אחריותו ועוד- פנו לפרק משפט אירופי).

הבנק האירופי המרכזי (European Central Bank)

הבנק האירופי המרכזי הוקם בשנת 1998 ומהווה את אחד הפרויקטים הגדולים והמוצלחים של האיחוד האירופי. הבנק מנוהל על ידי ועדה של דירקטורים שבראשה עומד נשיא, מועצת מעצבי מדיניות, הנהלה, חברי ועדה ונציגי בנקיים מרכזיים ומקומיים של המדינות החברות באיחוד האירופי. מטרת הקמתו של הבנק האירופי המרכזי היא בשמירה על אינפלציה נמוכה במדינות האירו. אי לכך, הוא הגוף המרכז את כל תחום המטבע (האירו) והאחראי על הכלכלה האירופית באופן שוטף. האירו הוא המטבע החוקי ברוב מדינות האיחוד האירופי והוא מהווה כסמל מרכזי של האיחוד, והיות ופרויקט האינטגרציה האירופית החל כפרויקט כלכלי בעיקרו ייתכן וההצלחה שמיוחסת לבנק האירופי המרכזי נובעת מכך.

בנק ההשקעות האירופי (European Investment Bank)

בנק ההשקעות האירופי הוקם בשנת 1958 בלוקסמבורג והוא מהווה כגוף כלכלי- פוליטי שנועד להוביל לעידוד ופיתוח של השקעות כלכליות באזורים נחשלים. לאורך שנות ההרחבה של האיחוד האירופי התחזק תפקידו של בנק ההשקעות האירופי כגוף האחראי על צמצום הפערים בין המדינות הוותיקות למדינות המצטרפות החדשות. הבנק פועל ליצירה ולשיפור של תשתיות ומוסדות ומשקיע משאבים כלכליים רבים לטובת שיפור מערכות החינוך, הבריאות, הסביבה והמחקר של המדינות החברות. כמו כן, הבנק מעודד השקעות משותפות הנערכות בין מדינות, מעניק תמיכה כלכלית למדינות במשבר (יוון הינה דוגמא טובה לכך) ואף מספק מימון לטובת שיתופי פעולה של האיחוד האירופי עם מדינות שונות מסביב לעולם.  

בית המשפט האירופי לביקורת (The European Court of Auditors)

בית המשפט האירופי לביקורת הוקם בשנת 1975 בלוקסמבורג והוא מהווה את הגוף המקביל למוסד מבקר המדינה בישראל מכך שהוא משמש כגוף המבקר את חשבונות מוסדות האיחוד האירופי. בית המשפט מורכב משופטים הממונים על ידי מועצת האיחוד האירופי לכהונה בת שש שנים וזאת לאחר אישור הפרלמנט, ומספר השופטים מוגבל לשופט אחד מכל אחת מן המדינות החברות ללא קשר לגודל שטחן או אוכלוסייתן. כמו כן, אחת לשלוש שנים נערכות בחירות לנשיאות שבמסגרתן שופטי בית המשפט בוחרים מתוכם את הנשיא. בית המשפט האירופי לביקורת אחראי על פיקוח ובקרה של חשבונות מוסדות האיחוד האירופי: הנציבות, הפרלמנט, המועצות, הבנק וכדומה. בסמכותו לפקח ולוודא כי ההליכים שמתקבלים במוסדות האירופיים השונים נערכים באופן תקין, ובתום כל שנה הוא נדרש להציג דו"ח הבוחן את מידת ההתאמה בין תכנון התקציב לעמידה בו. כמו כן בית המשפט האירופי לביקורת מהווה גם כגוף המייעץ לנציבות ולפרלמנט בנושאים כלכליים ולעיתים אף מהווה כפלטפורמה שדרכה ניתן למתוח ביקורת על מוסדות שונים.  

הועדה הכלכלית חברתית

הועדה הכלכלית חברתית קיימת מאז אמנת רומא ב-2002 והיא כוללת את נציגי המדינות החברות אשר מתמנים אחת לארבע שנים מטעם המועצה האירופית (המורכבת מראשי המדינות החברות) ומספרם משתנה בהתאם לגודל האוכלוסייה של המדינות החברות. הוועדה הכלכלית חברתית משמשת כגוף מייעץ למועצה ולגופים שונים בתחומים המצויים על קו התפר שבין כלכלה לחברה: תעסוקה, עובדים, זכויות, משכורות, חקיקה סוציאלית וכדומה. הוועדה מחולקת לשלוש קטגוריות מרכזיות: מעסיקים, מועסקים ושילוב אינטרסים, כאשר כל אחד מן הצדדים אמור לדאוג למיוצגים שלו. כמו כן, הוועדה כוללת תתי-ועדות העוסקות בנושאים שונים וישנה הקפדה על מתן ייצוג הולם לכלל הקשת הכלכלית חברתית בוועדה על מנת שתינתן הזדמנות שוויונית לביטוי והצגת מגוון הדעות הסוציו כלכליות.  

 

ועדת האזורים

ועדה האזורים הוקמה בשנת 1985 והיא הועדה הגדולה ביותר של האיחוד האירופי. לוועדה ישנה עצמאות מסוימת בתחומי חברה, פוליטיקה, כלכלה, סביבה, חקלאות וכדומה, והיא מאגדת בתוכה כ-270 אזורים מלמעלה משלושים מדינות שונות (יש חברות בוועדה שאינן חברות באיחוד). תפקידיה המרכזיים הם בקידום עיקרון הסובסידיות בתחום האזורי (עיקרון הנותן כוח לגוף מסוים לעסוק בתחומי אחריותו- ללא מעורבות של גוף עליון יותר), בקידום ועידוד של יכולת ההשפעה האזורית ושל הפוליטיקה האזורית בתוך מוסדות האיחוד, במתן תמיכה לאזורים השונים לאורך הליכי הרחבת האיחוד והגלובליזציה וכן בהענקת סיוע לטובת שיתופי פעולה אזוריים ובין אזוריים המתרחשים בגבולות האיחוד האירופי ומחוצה לו. מרכז הועדה יושב בשטרסבורג אך יש לה גם משרדים בבריסל ובאלבה לוליה (רומניה). לוועדה מספר תת-ועדות מרכזיות: ועדת הכלכלה והפיתוח האזורי, ועדת החקיקה החברתית ובריאות הציבור, ועדת התרבות, החינוך והנוער, הוועדה לפיקוח וניטור, הוועדה למתן הזדמנויות שוות והוועדה ליחסים בין-מוסדיים ועוד. תחומי עיסוקיה נפרשים על גבי נושאים רבים במטרה לייצר מעורבות והשפעה של האזורים בנושאים השונים.