יהדות והאיחוד האירופי

יהודי אירופה בקריאה לפרלמנט האירופי לעודד את פתרון "שתי מדינות לשני עמים":

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3884771,00.html

החלטה נגד כספים שיועברו לפלסטינים שיעודדו אנטי- ישראליות ואנטישמיות בעולם:

http://www.jcpa.org/phas/phas-048-vandam.htm