דת

 

חופש הדת באמנת הזכויות האירופית: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art10/default_en.htm

"אירופה משיבה מלחמה": http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3317148,00.html

מפות האיחוד האירופי: http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml

אסלאם באירופה BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm