מגדר וגאווה

שיוויון בין גברים ונשים הוא אחד הערכים הבסיסיים של האיחוד האירופאי. ההוכחה לכך  היא שנת 1957 כאשר העיקרון לתשלום הוגן לנשים וגברים בין עבודות דומות נכנס לאמנת רומא. האיחוד האירופי רואה חשיבות רבה בשילוב של נשים בתפקידים משמעותיים של קבלת החלטות, אולם יש עוד כברת דרך לעבור עד שיושג השוויון הנכסף; בסקטור החברות הציבוריות רק 23.3%  מן התפקידים מאויישים על ידי נשים, התקדמות נאה מאז שנת 2010 שבה הייצוג של נשים בתפקידי מפתח בחברות ציבוריות היה רק 11.9%. העליה בייצוג נשים בתפקידים אלו הגיע תודות למשקל הרב שהאיחוד האירופי הקדיש לנושא בשנת 2010. 

 האיחוד האירופי דואג לפעול בנושא על ידי חקיקה לשיוויון בין גברים ונשים, חינוך למגדר, הכנסה של תכנים הנוגעים במגדר לתחומים אחרים רבים והפליה מתקנת לנשים. למרות כל הניסיונות לצמצם את הפערים, בתחומים של שוק העבודה קיימת מגמה של נשים המשתכרות משכורות נמוכות והן ייצוג חסר בתפקידים של קבלת החלטות. משום כך, בדצמבר  2015 פורסם מסמך שמפרט את דרכי הפעולה  האסטרטגית של האיחוד אירופאי עם בעיות מגדר לשנים 2016-2019 ( Strategic engagement for gender equality 2016-2019) המסמך מהווה את מסגרת הפעולה של וועדות האיחוד האירופאי לעתיד הקרוב בשיפור השיוויון בין המינים.

האסטרטגיה מתמקדת ב- 5 נושאים:

  1.  הגדלת נפח הנשים בשוק העבודה ושיוויון בעצמאות כלכלית בין נשים וגברים.

  2.  הקטנת הפער של המשכורות והפנסיה בין נשים וגברים ומלחמה בעוני בקרב נשים.

  3.  קידום שיוויון בין היחס באיוש תפקדים של נשים וגברים בתפקידים של קבלת החלטות.

  4.  מלחמה באלימות נגד נשים והגנה על קורבנות הסובלות מאלימות על רקע מגדרי.

  5.  קידום זכויות נשים ושיוויון בין המינים בכל העולם.

המסמך האסטרטגי שם מולו מטרות בכל אחד מהתחומים הנבחרים והוא מצביע על 30 פעולות קונקרטיות שניתן לבצע, וכן מאשרר וממסד את המחויבות של האיחוד האירופאי לפעולה בכל הנוגע לאפליה בנושאי מגדר. נקודת המבט השואפת לשיוויון בין המינים מתמזגת בתוך המדיניות של כל התחומים בהם נוגעים מוסדות האיחוד כולל תוכניות הקשורות למימון פרוייקטים. ההתפתחות השנתית בנושא מקבלת את תשומת הלב וזוכה ומתוארת בדו"ח  "Report on Equality between women and men"  המתאר את השינויים והמצב הקיים שהתרחש באותה השנה באיחוד האירופי. היעד הוא להגיע לייצוג של 40% נשים בתפקידי מפתח עד שנת 2020.

בפינלנד הייצוג כבר כמעט מגיע למספר זה, על כן, ידוע כי מדובר בשאיפה אפשרית.