הקדמה

למן הקמתו של האיחוד האירופי, עוד בימיו הראשונים כקהילת הפחם והפלדה, היה נושא יחסי החוץ אחד המרכיבים המרכזיים בפעולתו. על פי תפיסתם של האבות המייסדים, הייתה הקמת הקהילה אמורה לכונן יחסי חוץ בין המדינות (תחילה שש הראשונות), ולאחר מכן לכונן את יחסי החוץ של הקהילה כולה כמקשה אחת.