מדיניות הדיג של האיחוד האירופי

האיחוד האירופאי העביר בעשורים האחרונים רפורמות רבות בתחום הדיג, אשר נועדו לשמר את המאזן האקולוגי הימי, ולשמור על אוכלוסיות הדגים המתמעטות בשטחים הימיים שסובבים את אירופה. ממחקר שנערך בתחילת שנות ה2000 ופורסם בכתב המדעי Science כי בשל מגמות הדייג עוד כ-50 שנה מינים רבים של דגים יוכחדו כליל.

היעלמות הדגים משפיעה על מדינות האיחוד האירופי בשני היבטים מרכזיים. ראשית, כלכלות  מדינות הגובלות בים נשנענות במקרים רבים על דיג.  ממחקר שנערך ב2012  על ידי הארגון הבריטי NEF - New Economic Foundation עלה שהירידה בדגה גרמה לאובדן של 100 אלף משרות ולהפסדים כלכליים כבדים המוערכים ב-3.2 מיליארד אירו אצל מדינות האיחוד.

משמעות נוספת ואף חשובה יותר של הדילדול באוכלוסיות הדגים בים הינה כמובן הפגיעה באיכות הסביבה. הדיג המואץ של השנים האחרונות, גרם על פי סטיב פלומבי, חוקר מאוניברסטית סטנפורד, לכך שאוכלוסיית הדגה קוצצה בשליש בשל האצה בדיג של המאה ה-20. מגמה זו פוגעת במרקם הביולגי הימי העדין, ומערערת את המאזן של כלל בעלי החיים באוקיינוסים.

האיחוד האירופאי פעל באמצעות חקיקה למען שימור אוכלוסיות הדגים, על מנת לפתור הן את הבעיה הכלכלית והן את הבעיה הסביבתית. ה-CFP, מדיניות הדיג המשותפת של האיחוד האירופאי, הינה מקבץ של חוקים וכללים בנוגע לדיג באזורים הימיים של האיחוד האירופאי. המטרות של ה-CFP הינן לטפח את תעשיית הדיג האירופאית תוך שימור המאזן האקולוגי הימי. הרגולציות נוגעות ומשפיעות על תחומים רבים וביניהם: חוקי סחר, הגבלות על הצריכה, תקנות הנוגעות לציים ועוד.

כיום, האיחוד האירופאי משקיע כ-6.4 מיליארד אירו על מנת לשקם את אוכלוסיות הדיג עד 2020. לתוכנית זו ישנן 6 מטרות עיקריות: השבת המאזן בין כמות דיג מספקת לבין שימור המבנה האקולוגי הימי; שיפור המידע הקיים על שיקום אוכלוסיית הדגה; אכיפת תקנות הנוגעות לאיכות ובריאות; שיפור שיווק הדגה לאזרחי האיחוד (השוק הגדול ביותר בעולם בצריכת דגה); שיפור תנאי ההעסקה של דייגים; והשקעה בתוכניות שיקום ימיות.

תוכנית זו אשר הועלתה לראשונה ב-1970 מעודכנת באופן תדיר, כאשר העדכון האחרון התרחש ב-2014. דוגמא לעידכון חשוב היא חקיקה שעברה ב-2010 לגבי דיג טונה סנפיר כחול. מין זה מצוי בסכנת הכחדה עקב חריגה של 25 אחוז מהתקן על ידי דייגים ממדינות האיחוד. על כן נאסר שימוש ברשתות גרירה במימי הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי לשם דיג מין זה.

*ערך זה נכתב בסיוע עדן אבט.