הועדה הכלכלית- חברתית

זוהי ועדה ותיקה מאוד, הקיימת עוד מימיה של אמנת רומא. נכון להיום חברים בוועדה 344 אנשים, על פי מפתח ייצוג של גודל המדינות. הועדה מתמנה אחת לארבע שנים על ידי המועצה האירופית (ראשי המדינות). תפקידה לשמש גוף מייעץ למועצה ולגופים השונים בתחומים שנמצאים בתפר בין כלכלה לחברה: תעסוקה, עובדים, זכויות, משכורות, חקיקה סוציאלית וכדומה. בתוך הוועדה ישנן מספר תת-ועדות אשר כל אחת מהן עוסקת בנושא אחר. ישנה הקפדה על ייצוג של כלל הקשת הכלכלית חברתית בוועדה, כדי שתינתן ההזדמנות לכל מגוון הדעות הסוציו-כלכליות להישמע, מן הסוציאליסטים ביותר עד לליברלים ביותר. את הוועדה מחלקים לשלוש קטגוריות מרכזיות: מעסיקים, מועסקים ושילוב האינטרסים, כאשר כל אחד מן הצדדים אמור לדאוג למיוצגים שלו.