הגדרה והקדמה

האיחוד האירופי - הגדרה

מהו האיחוד האירופי? ארגון בינלאומי? פדרציה? קונפדרציה? ברית? נדמה כי האיחוד הוא קצת מכל דבר. הנה הגדרה אפשרית אחת: "האיחוד האירופי הוא התאגדות של מדינות עצמאיות אשר הסכימו להעביר מספר רב של סמכויות לידי הרשויות השונות של ההתאגדות, לרבות סמכויות מסויומות בתחום יחסי חוץ. מבחינת המשפט הבינלאומי, האיחוד האירופי הוא גוף מיוחד במינו (sui generis) וניתן אולי לראות בו גוף שנמצא בשלבי מעבר ארגון בינלאומי בין ממשלתי להיותו מדינה פדראלית".

הקדמה

פרק זה של האתר מספק סקירה והסבר על מבנה האיחוד האירופי, בדגש על הצד הפוליטי. האיחוד האירופי שראשיתו בימים שלאחר מלחמת העולם השנייה צבר במהלך השנים נפח הן מבחינת המדינות החברות (ובתוך כך במספר האזרחים שבתחומו), אך גם מבחינת המוסדות הקיימים בו, תפקידיהם וחשיבותם ברמה הפנים יבשתית וברמה העולמית. במהלך השנים חתמו מדינות האיחוד על אמנות והסכמים שונים אשר העבירו יותר ויותר סמכויות לגוף העל-לאומי הזה, כאשר תצורת הסמכויות, תחומי הסמכות ודרכי הפעולה למימושן משנה מידי מספר שנים את פניה.

Please reload