הקדמה

האיחוד האירופי הוקם בכדי לקדם מטרות שלום באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, אך דומה כי המנוע המרכזי שמניע את האיחוד הוא הכלכלה. שיטוט בדפי ההיסטוריה של האתר מגלה כי מרבית המפגשים, שיתופי הפעולה, הוועידות, ההסכמים והאמנות נגעו בצורה זו או אחרת לכלכלה. האיחוד האירופי הוא גוש הסחר הגדול בעולם, בעיקר הודות לשוק הפנימי, ובתחומים אחרים (כגון יבוא וייצוא) הוא בין חמשת השחקנים הראשונים.