המוסדות הכלכליים והכלכלה במוסדות 

לאיחוד 14 מוסדות ומספר רב של סוכנויות, כעת נערוך סקירה של התחום הכלכלי בגופים העוסקים בו באופן ישיר

 

הנציבות האירופית

נכון להיום, בנציבות האירופית עשרים ושמונה חברים (נציב לכל מדינה חברה), מתוכם שמונה נציבים עוסקים בתחומים כלכליים: נציב האמון על תחרות כלכלית, הנציב לתכנון כלכלי ותקציב, הנציב לענייני תעסוקה, הנציב לענייני מסחר, הנציב לענייני תעשייה ופרויקטים, הנציב לנושא יחסים כלכליים ופיננסיים, הנציב לתחום השוק הפנימי ונציב לנושאי מיסים ומכסים, ביקורת ומניעת מרמה. לרשותו של כל נציב כזה עומדת מנהלה כללית אשר כפופה לו ופועלת בתחום אחריותו.

 

כמובן שגם הנציבים לענייני דיג, חקלאות, אנרגיה, תחבורה, פיתוח, יחסי חוץ, פעילות הומניטארית ועוד, עוסקים בתחומים כלכליים רבים ובפרויקטים עתירי ממון של האיחוד האירופי.

 

מול אותן מנהלות כלליות בנציבות ישנן ועדות שונות של הפרלמנט אשר אמורות להיות הקול שמנגד, לפקח, לשאול שאלות, לחוקק חוקים בנושאים כלכליים כאלו ואחרים,  ולאשר את תקציב האיחוד האירופי ואת תקציבה של הנציבות. 

 

בית המשפט לביקורת: פיקוח כלכלי

את בית המשפט לביקורת ניתן להקביל למבקר המדינה, בדגש על התחום הכלכלי בין כותלי האיחוד האירופי. בית משפט זה הוקם בשנת 1975 ומשכנו בלוקסמבורג. בבית המשפט חבר אחד מכל מדינה באיחוד האירופי, וכל חבר בו ממונה לתקופת כהונה של שש שנים לפי ההסכם בין המדינות החברות, ולאחר התייעצות ואישור של הפרלמנט האירופי. מוסד זה בודק את כלל הכנסותיו של האיחוד האירופי, מפקח על כלל ההוצאות של האיחוד (נציבות, פרלמנט, מועצות, בנק, תקציבים וכדומה), מוודא שהכול נעשה בהליך תקין, ובסוף כל שנה אחראי על הגשת דו"ח הסוקר את מידת ההתאמה בין תכנון התקציב לעמידה בו. כמו כן זהו גוף מייעץ, אשר הנציבות והפרלמנט נוהגים להתייעץ עימו בנושאים כלכליים, להפנות אליו שאילתות (ולעיתים אף להעביר באמצעותו ביקורת על מוסד אחר - הפרלמנט על הנציבות למשל).

 

הבנק האירופי המשותף

הבנק אשר הוקם כהכרח עקב ההחלטה על המטבע המשותף, קרם עור וגידים במהלך שנות ה-90' ונחנך רשמית בשנת 1998, שנה לפני כניסתו לפעולה של מטבע האירו. מושבו של הבנק הוא בפרנקפורט, בגרמניה. תפקידו המרכזי של הבנק הוא להגדיר וליישם את המדיניות המוניטארית של האיחוד האירופי (לרבות קביעת שיעורי ריבית והנפקת שטרי כסף), לנהל פעולות לחילופי מטבע, להחזיק ולנהל את יתרות מטבע החוץ של המדינות החברות, ולקדם את תפקודן המוצלח של מערכות התשלומים באיחוד.

הבנק האירופי להשקעות

מושבו בלוקסמבורג. מטרתו העיקרית היא לקדם השקעות אירופיות באזורים מפותחים פחות ולעודד את התחרות והפיתוח באזורים נחשלים. הבנק מעניק לאותם גופים וחברות הלוואות וביטחונות אשר אמורים לספק להם את קרש הקפיצה להצלחה. בכל הרחבה והרחבה יש לבנק ההשקעות תפקיד מרכזי לצמצום הפערים בין המדינות המצטרפות לוותיקות. הבנק מוביל ליצירת תשתיות, מוסדות, גופים, פיתוחים כלכליים וכדומה במדינות, וניתן לראות כיצד מדינות שהצטרפו לאיחוד עשו קפיצת מדרגה משמעותית במצבן הכלכלי בזכות כספים שהועברו להן ונותבו להשקעות נכונות (בריטניה, אירלנד, יוון, פורטוגל וספרד, המזרח אירופיות מההרחבה הגדולה). הבנק גם אמור להמשיך ולעודד השקעות משותפות של מדינות, השקעות חוץ מסוימות וגם השקעות כלכליות לחילוץ מדינות במשבר (יוון הינה דוגמא טובה לכך).

 

הוועדה הכלכלית חברתית של האיחוד האירופי

ועדה זו קיימת עוד מימי אמנת רומא (1957). כיום חברים בה 350 אנשים (על פי מפתח גודל המדינות) אשר ממונים על ידי המועצה האירופית אחת לארבע שנים. הוועדה מייעצת לאיחוד בתחומים הנוגעים לתפר שבין כלכלה וחברה: תעסוקה, עובדים, זכויות, משכורות וחקיקה סוציאלית. לוועדה מספר תת-ועדות אשר כל אחת מהן עוסקת ומייצגת נושא אחר. ישנה הקפדה על ייצוג כלל הקשת הכלכלית חברתית, על מנת שיהיה איזון בהמלצותיה של הוועדה.