איכות הסביבה

 

אירופה עושה מאמצים רבים "לחשוב ירוק". מראשי המדינות וראשי האיחוד, דרך משרדי ממשלה, מועצות שרים, בתי מחוקקים, עיריות ועד אחרון האזרחים, יש מודעות רחבה לנושא האקולוגי. ניתן לראות זאת בייצוג בפרלמנט, בחקיקה ועד למודעות היומיומית למחזור אשפה. אירופה היא היום מהאזורים שמשקיעים הון עתק בשימור הסביבה.