הקדמה

כאשר משלבים את אחד הארגונים הגדולים והחזקים בעולם עם אחד הנושאים הבוערים על סדר היום העולמי, סביר להניח שנוכל לראות פעילות ענפה - ואכן כך הדבר.

הנושא האקולוגי: סביבה ירוקה, חסכון באנרגיה, מניעת זיהום אוויר, חוקי דיג, הגנה על הטבע וכדומה –צמוד בתודעה האירופית לנושא הבריאות. די בכך כדי להבין את מקומה הגבוה של איכות הסביבה בסדר היום האירופי. כבר למעלה מ-30 שנה קיימות בפרלמנטים האירופיים מפלגות עם אג'נדה ירוקה. הראשונה ביניהן הייתה בשוודיה, לאחר מכן בגרמניה, ובמרוצת השנים, בעיקר סביב סוף שנות השמונים וראשית התשעים, גם בפינלנד, איטליה, צרפת, הולנד, בלגיה ואירלנד נמצאות בבית המחוקקים מפלגות ירוקות. בבחירות בשנת 1984 נכנסה לראשונה מפלגה ירוקה לפרלמנט האירופי, ואף הכפילה את כוחה בבחירות לאחר מכן בשנת 1989. 

אירופה עושה מאמצים רבים "לחשוב ירוק". מראשי המדינה וראשי האיחוד, דרך משרדי ממשלה, מועצות שרים, בתי מחוקקים, עיריות והאזרח, יש מודעות רחבה לנושא האקולוגי. ניתן לראות זאת בייצוג בפרלמנט (כפי שהדגמנו), בחקיקה (נדגים בהמשך), וגם במודעות היומיומית למיחזור אשפה. אירופה משקיעה הון עתק בשימור הסביבה. מדינות מזרח אירופה, לדוגמא, מקבלות פיצויים מהאיחוד תמורת שימוש בטכנולוגיות "ירוקות".