איחוד אירופה- השלכות ואתגרים

אמנם נכון הוא שכיום כלל המרחב האירופי, דהיינו היבשת האירופית כולה, פתוח לחיים יהודיים, עם זאת, יהדות אירופה חייבת להבין שהאיחוד האירופי והמרחב הגיאוגרפי שלו הם הנמצאים במרכזה של היבשת ועל כן נדרש מבנה ארגוני תואם. האיחוד האירופי נמצא כיום בליבה של אירופה, ורשת קונפדרטיבית של מוסדות שאינם שייכים לאיחוד התפתחה כדי לחבר את אירופה כולה ולהכין חלק מהמדינות שעדיין אינן חברות באיחוד האירופי לקראת חברות עתידית בו. את שאר המדינות מנסה רשת קונפדרטיבית זו להכניס למסלול הדמוקרטי של האיחוד האירופי מבלי להציע למדינות אלה חברות מלאה בו.

 

אלא שבניגוד להתפתחויות ביבשת האירופית, יהדות אירופה עדיין בנויה על-פי המבנה הכלל-יבשתי שנוצר לאחר המלחמה, והיא לא הטמיעה את השינויים המבניים, המוסדיים, הפוליטיים והכלכליים שאירופה המתחדשת עברה בחמישים השנים האחרונות. ההנהגה היהודית עדיין מפגרת אחר ההתרחשויות והיא מנציחה את אירופה הישנה, זו המשתרעת על-פני יבשת אירופה כולה. כך מתעלמת יהדות אירופה מהגבולות החדשים שהאיחוד האירופי הציב והקים.

 

עם זאת, בכוחו של פרויקט האינטגרציה האירופית לאחד את הקהילות היהודיות במדינות החברות באיחוד, הן ברמה האידיאולוגית והרגשית והן ברמה המוסדית והאדמיניסטרטיבית. לראשונה מתמודדים הארגונים היהודיים עם סוג חדש של קהילות יהודיות פתוחות, שיכולות להפוך למרכיב דומיננטי באירופה המתחדשת. קהילות יהודיות החיות בפתיחות מלאה, ובניגוד מוחלט לקהילות היהודיות של אירופה הישנה, בה האנטישמיות ההיסטורית בחסות מדינת הלאום כפתה על יהודי אירופה מסגרת חיים קהילתית סגורה.