ישראל

 

ישראל והקהילה האירופית יצרו קשרים משותפים כבר מראשית דרכה של הקהילה. ההתחלה לוותה בתחושה של רגע היסטורי עבור שני הצדדים, אולם השנים שחלפו מאז היו מורכבות. מחד התקדמות והישגים ניכרים, בעיקר בתחומים הכלכליים אך מאידך, בעיקר בתחום המדיני, לדרך המשותפת עליות ומורדות.