קישורים

אתר מדיניות החוץ האירופית

אתר הנציגה הגבוהה ליחסי חוץ ובטחון - פדריקה מוגיריני

אתר הנציבות האירופית

אתר הנציב לעניינים הומניטאריים

אתר המשרד לעניינים הומניטאריים

הדוחות השנתיים אודות פעילות המשרד לעניינים הומניטאריים

המשלחות של האיחוד האירופי ברחבי העולם

משלחות הפרלמנט ברחבי העולם

ועדות הפרלמנט

הוועדה ליחסי החוץ

תת-הוועדה לביטחון והגנה

תת-הוועדה לזכויות אדם בתוך מדיניות החוץ

הוועדה לסחר בינלאומי

ועדת הפיתוח

 

רוסיה והאיחוד האירופי

משלחת האיחוד האירופי לרוסיה

רוסיה - שותפתה הכלכלית השלישית של אירופה

ארצות הברית והאיחוד האירופי

המסחר האירופי-אמריקאי

המשלחת האירופית לארצות הברית

פדריגה

האיחוד האירופי והעולם

יחסי סחר אירופיים בעולם

האיחוד האירופי והעולם

אירופה והעולם - חדשות ודעות

המאבק האירופי בטרור

הוועדה האירופית-לטינית

הסכם שיתוף הפעולה אירופה-ברזיל

יחסי האיחוד האירופי והודו

אירופה במגזין "Foreign Affairs"

מאמרים רלוונטיים

 Comelli M, Greco E and Tocci N, 2007, "From Boundary to Borderland: Transforming the Meaning of Borders through the European Neighbourhood Policy", European Foreign Affairs Review, 12, 2, pp. 203-218

Lippert B, 2006, "Beefing Up the ENP: Towards a Modernisation and Stability Partnership", International Spectator, 41, 4, pp. 85-100

פדריגה בינדי, "מדיניות החוץ של האיחוד האירופי: מבט היסטורי" (מאמר באנגלית)

לוין א' ובוסתן י', "המדינה ה-28", 08/09, אתר "סיקור ממוקד"