המוסדות לאחר אמנת ליסבון

לאיחוד האירופי מוסדות רבים בתחומי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה, החינוך, התרבות, הסביבה, הגיאוגרפיה, המשפט וכיוצא בזאת. לשם המינהל הדמוקרטי התקין, האיחוד מציב בראשו את שלוש הרשויות המרכזיות: הרשויות המחוקקות (הפרלמנט והמועצה), הרשות המבצעת (הנציבות) והרשות השופטת (בית הדין האירופי לצדק).

המבנה המוסדי של האיחוד האירופי:

ההליך הדמוקרטי במוסדות האיחוד האירופי - תרשים הזרימה מנסה להמחיש איך מתנהלים ההליכים הפוליטיים הדמוקרטיים בגוף העל לאומי גדול המימדים הזה.