ועדות ומשלחות של הפרלמנט

רוב רובה של הפעילות הפרלמנטארית האירופית מתקיימת כיום בבריסל (שם נמצאים גם רוב המוסדות). אחת לחודש מתקיים מושב של הפרלמנט בשטרסבורג, החברים שוהים שבוע במדינת האם כדי להיות קרובים לקהל הבוחרים ושבועיים בבריסל. לב ליבה של הפעילות הפרלמנטארית נמצא לאו דווקא במליאה אלא בוועדות ובמשלחות הפרלמנט השונות. לפרלמנט ישנן הן ועדות נושאיות רבות והן ועדות שמשמשות כמשלחות למדינות מפתח ומוסדות חשובים (בלי כל קשר לשגרירויות של האיחוד- חלק משירות החוץ).

 

הוועדות הקיימות נכון להיום הן: הוועדה ליחסי חוץ, תת-וועדה לזכויות האדם, תת ועדה לביטחון והגנה, הוועדה לפיתוח, ועדת התקציב, ועדת הסחר הבינלאומי, הוועדה לפיתוח כלכלי, ועדת התעסוקה והיחסים החברתיים, הוועדה לנושאי סחר מטבע וכלכלה, הוועדה לסביבה, בריאות הציבור ובריאות מזון, ועדת המסחר, תעשיה ואנרגיה, ועדת השוק הפנימי והגנת הצרכן, ועדת התחבורה (הציבורית) והתיירות, ועדת הפיתוח האזורי, ועדת החקלאות והפיתוח הכפרי, הוועדה לנושאי דיג, ועדת החינוך והתרבות, ועדת חקיקה, ועדת חירויות האזרח, צדק ונושאי פנים (Home affairs), ועדת החוקה, הוועדה לזכויות נשים ושוויון מגדרי וועדת העתירות. בנוסף ישנן כל העת ועדות זמניות העוסקות בתחומים נקודתיים, בעיקר בינלאומיים.

 

כמו כן יש לפרלמנט 36 משלחות למדינות וגופים בינלאומיים שונים (בהן גם משלחות נפרדות לישראל ולרשות הפלשתינית). חלק מן המשלחות אחראיות על קשר עם יותר ממדינה אחת - אחראיות על אזור מסוים וכדומה.