המועצה האירופית

המועצה האירופית קיימת בתצורות שונות מראשית ימיו של האיחוד האירופי, עוד מימיו כקהילה. במועצה חברים ראשי המדינות של האיחוד, ולכן החברים בה מתחלפים על פי הבחירות המתקיימות בכל מדינה ומדינה. כגוף רשמי קיימת המועצה האירופית משנת 1974, והיא הוקמה כפורום מפגשים קבוע של ראשי המדינות, כדי לקדם את השיח ביניהם. מהר מאוד הפך גוף זה לבעל עוצמה באירופה.

 

הגוף קיבל מעמד רשמי בעקבות אמנת מאסטריכט (1992), אשר לראשונה התייחסה למועצה, והגדירה את תפקידה המועצה היא מוקד קבלת ההחלטות האמיתי של האיחוד האירופי. ראשי המדינות, הפוליטיקאים הבכירים של מדינות אירופה מתווים דרך המועצה את החזון, השאיפות והיעדים של האיחוד האירופי. המועצה מתווה את הכיוון הפוליטי של האיחוד וקובעת את סדרי העדיפויות, ומובילה לכינון האמנות. אמנת ליסבון קבעה את מעמדה של המועצה האירופית כמוסד רשמי בדצמבר 2009. הוחלט להעמיד בראשה נשיא קבוע, ולא כפי שהיה קודם נשיאות מתחלפת (על הנשיא והנשיאות המתחלפת בהמשך הפרק).

 

תפקידה של המועצה אינו נוגע לחקיקה והיא גם אינה זרוע מבצעת. המועצה היא בעיקר גוף מכווין, מייעץ ומתווה דרך. למרות שהמועצה האירופית אינה מחוקקת, היא ללא ספק המושכת בחוטים, והחברים בה, ראשי מדינות ומנהיגים, הם המנהלים את האיחוד הלכה למעשה. ניתן לומר שככל שמוסדות האיחוד האירופי מקבלים יותר "שיניים", הם גם יותר נושכים ומתנגחים עם ראשי המדינות, אך בסופו של יום, כמעט תמיד ראשי המדינות, חברי מועצת אירופה יוצאים כשידם על העליונה.

 

מלבד ראשי המדינות ונשיא המועצה (הנשיא האירופי) יושבים במועצה גם נשיא הנציבות האירופית, הנציגה הגבוהה לענייני חוץ וביטחון, המשמשת גם כסגנית לנשיא הנציבות. כמו כן, יכולה המועצה לזמן לפגישותיה התקופתיות נציבים (מקבילים לשרים) או ראשי ועדות שונות, הקשורים לנושאי הפגישה. למועצה יש מזכירות כללית אשר אינה תלויה בבחירות למדינה, והעובדים בה ממלאים פונקציות מקצועיות.

 

קבלת ההחלטות נעשית ברוב המוחלט של המקרים על ידי הסכמה בקונצנזוס, כמו למשל בחירת הנשיא הקבוע. במקרים אחרים ניתן לקבל החלטות על ידי הצבעה פה אחד, או לחילופין על ידי רוב משוקלל - תלוי בנושא ובמגבלות שמתווה אמנת ליסבון.

 

המועצה האירופית נפגשת ארבע פעמים בשנה. הנשיא הקבוע הוא המכנס את המפגשים. מפגש אחד הוא בבריסל ומפגש אחד הוא במדינה המכהנת כנשיאה התורנית (מתחלפת אחת לחצי שנה).

 

נשיא המועצה האירופית

בראש המועצה האירופית עומד נשיא האיחוד האירופי. תפקיד זה הינו חדש (נקבע באמנת ליסבון) ונוצר כחלק מהניסיון לצמצם את הגרעון הדמוקרטי ממנו סבל האיחוד האירופי במשך שנים. את הנשיא בוחרת המועצה האירופית בבחירות של רוב משוקלל, לכהונה של שנתיים וחצי, עם אופציית הארכה אחת (משמע, עד חמש שנות כהונה אשר מקבילות פחות או יותר לכהונת הנציבות האירופית). הנשיא הראשון נכנס לתפקיד בדצמבר 2009 ואין באפשרותו לשמש בתפקיד פוליטי כלשהו במדינת האם שלו במקביל.

תפקידו של הנשיא לתכלל את עבודת המועצה האירופית ולכנס את פגישותיה (אחת לחצי שנה, לסירוגין עם הנשיאה התורנית). התפקיד נוצר כדי ליצור המשכיות בפעילות המועצה. מכיוון שראשי המדינות מתחלפים והנשיאות התורנית היא לחצי שנה, נוצר צורך באדם אשר ישמר את הנעשה (בסיוע נשיא הנציבות האירופית ובהתבסס על עבודת מועצת שרי החוץ). תפקידו גם לנסות ולהוביל ללכידות וקונצנזוס במועצה האירופית. לאחר כל מפגש של המועצה האירופית על הנשיא להגיש דו"ח פעילות לפרלמנט האירופי. הנשיא משמש גם כ"קולה של אירופה" בכל הנוגע למדיניות חוץ וביטחון ותחומים נוספים, בשיתוף עם הנציגה העליונה לענייני חוץ וביטחון.