הבחירות, מושב והרכב הפרלמנט

התחושה כי רצון עמי אירופה לא בא לידי ביטוי, הוביל לכך שאחוז המצביעים לבחירות לפרלמנט הלך וירד ואזרחים רבים הרגישו שלקולם אין כל משמעות. התקווה היא שהסמכויות המתרחבות של הפרלמנט יעלו כבר בבחירות הבאות את אחוז ההצבעה, אך ברגע שהנציגים נבחרים לפרלמנט הם אמורים הם לייצג את האינטרס הכל-אירופי ואת האידיאולוגיה המפלגתית - דבר אשר האזרח מן השורה מתקשה להבין וחש לא פעם נבגד על ידי נציגיו בפרלמנט האירופי. בנוסף לכך לרוב התחושה היא כי חברי הפרלמנט עוסקים בתחומים אשר אינם מושכים את תשומת הלב של אזרחי האיחוד.

 

הבחירות לפרלמנט נערכות אחת לחמש שנים, מאז שנת 1979.  

 

מאז ועד היום ניתן לראות כי אחוזי ההצבעה נמצאים במגמת ירידה, אך הציפייה היא שאמנת ליסבון תוביל לשינוי המיוחל.

אחוזי הצבעה:

1979: 63% הצבעה. 192 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הסוציאל-דמוקרטים.

1984: 61% הצבעה.  200 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הסוציאל-דמוקרטים.

1989: 58.5% הצבעה. 244 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הסוציאל-דמוקרטים.

1994: 56.8% הצבעה. 269 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הסוציאל-דמוקרטים.

1999: 49.8% הצבעה. 288 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הנוצרים-דמוקרטים.

2004: 45.6% הצבעה. 342 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הנוצרים-דמוקרטים.

2009: 43% הצבעה. 365 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הנוצרים-דמוקרטים.

2014: 42.6% הצבעה. 390 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הנוצרים-דמוקרטים.

2019: 50.66% הצבעה. 403 מיליון בעלי זכות הצבעה. המפלגה הגדולה: הנוצרים-דמוקרטים. 

הרכב הפרלמנט (748 מושבים):

"מפלגת העם האירופית" (המפלגה הנוצרית-דמוקרטית) - 216 מושבים.

"הברית הפרוגרסיבית של סוציאליסטים ודמוקרטים" - 190 מושבים.

"האירופים השמרנים והרפורמים" - 74 מושבים.

"הברית האירופית של ליברלים ודמוקרטים" - 66 מושבים.

"אירופה מאוחדת - "שמאל-נורדי וירוקים" - 52 מושבים.

"הברית החופשית של ירוקים אירופיים" - 51 מושבים.

"אירופה של חירות ודמוקרטיה ישירה" - 42 מושבים.

"אירופה של לאומים וחירות" - 39 מושבים.

לא משוייכים - 18 מושבים.