מוסדות נוספים

מוסדות פיננסיים ומשפטיים 

בית המשפט האירופי לצדק בית המשפט האירופי לצדק הינו אחד משבעת המוסדות המרכזיים של האיחוד האירופי ומהווה אבן יסוד בהליך הדמוקרטי של האיחוד כחלק ממערכת האיזונים והבלמים הדמוקרטיים. במהלך השנים מועברות לבית המשפט יותר ויותר סמכויות.

ועדות ומשלחות של הפרלמנט

רוב רובה של הפעילות הפרלמנטארית האירופית מתקיימת כיום בבריסל (שם נמצאים גם רוב המוסדות). אחת לחודש מתקיים מושב של הפרלמנט בשטרסבורג (בניין לואי וייס), החברים שוהים שבוע במדינת האם כדי להיות קרובים לקהל הבוחרים ושבועיים בבריסל (בניין אספס לאופולד). לב ליבה של הפעילות הפרלמנטארית נמצא לאו דווקא בפורום הפרלמנט המלא אלא בוועדות ובמשלחות הפרלמנט השונות.

ועדת האזורים 

סוגיות אזוריות ופוליטיקה אזורית הפכו לנושא מרכזי באיחוד האירופי. ועדה זו הוקמה בשנת 1985 והיא הועדה הגדולה ביותר של האיחוד. זוהי ועדה עם עצמאות מסוימת בתחומי חברה, פוליטיקה, כלכלה, סביבה, חקלאות וכדומה. הוועדה מאגדת כ-270 אזורים מ-33 מדינות שונות (יש חברות בוועדה שאינן חברות באיחוד).

הוועדה הכלכלית-חברתית

זוהי ועדה ותיקה מאוד, הקיימת עוד מימיה של אמנת רומא. נכון להיום חברים בוועדה 344 אנשים, על פי מפתח ייצוג של גודל המדינות. הועדה מתמנה אחת לארבע שנים על ידי המועצה האירופית (ראשי המדינות). תפקידה לשמש גוף מייעץ למועצה ולגופים השונים בתחומים שנמצאים בתפר בין כלכלה לחברה: תעסוקה, עובדים, זכויות, משכורות, חקיקה סוציאלית וכדומה. 

הנשיאות התורנית

נוהל הנשיאות התורנית למוסדות המועצה האירופית ומועצת השרים האירופית החל כבר בשנת 1958, כאשר בלגיה הייתה הראשונה אשר נשאה בתפקיד. מתחילתה היה משכה של תורנות זו כחצי שנה, ובאחריותה לדאוג לניהול תקין של המועצה האירופית (אשר שינתה את תצורתה במהלך השנים).

תוכנית ז'אן מונה של משרד החינוך והתרבות של האיחוד האירופי

תכנית ז'אן מונה (Jean Monnet Programme) של משרד החינוך והתרבות האירופי הינה תכנית שמטרתה היא לקדם את המחקר והלימוד בתחום לימודי האינטגרציה האירופית במוסדות להשכלה גבוהה הן בקרב מדינות האיחוד האירופי והן מחוצה לו.

Please reload