מוסדות פיננסיים ומשפטיים

הבנק האירופי המרכזי

הבנק האירופי המרכזי הוא אחד הפרויקטים הגדולים ומוצלחים של האיחוד האירופי. הבנק מרכז את כל תחום המטבע (האירו), אחראי על הכלכלה האירופית באופן שוטף והוא אחד משבעת המוסדות המרכזיים של האיחוד האירופי. האירו, המטבע החוקי ברוב מדינות האיחוד האירופי, הוא אולי סמלו המפורסם והשימושי ביותר של האיחוד. רבים רואים באיחוד האירופי פרויקט כלכלי בעיקרו, ואולי מעובדה זו נובעת הצלחתו של הבנק האירופי בתפקידו. (עוד על הבנק האירופי- היסטוריה, תפקידים, מבנה וכדומה, בפרק כלכלה אירופית).

 

הבנק האירופי להשקעות

מקום מושבו של הבנק להשקעות הוא בלוקסמבורג. הוא הוקם בשנת 1958, והוא גוף משולב כלכלי- פוליטי. מטרת הבנק לעודד השקעות ולפתח אפיקי השקעה באזורים נחשלים יותר. בכל הרחבה יש לבנק ההשקעות תפקיד מרכזי בסגירת הפערים בין המדינות המצטרפות לוותיקות. הבנק מוביל ליצירת תשתיות, מוסדות  ופיתוחים כלכליים במדינות, וניתן לראות כיצד מדינות שהצטרפו לאיחוד עשו קפיצת מדרגה רצינית במצבן הכלכלי בזכות כספים שהועברו אליהן ונותבו להשקעות נכונות (בריטניה, אירלנד, יוון, פורטוגל וספרד, מדינות מזרח אירופה מההרחבה הגדולה). הבנק גם מעודד השקעות משותפות של מדינות, השקעות חוץ מסוימות וגם השקעות כלכליות לחילוץ מדינות במשבר (יוון הינה דוגמא טובה לכך).

בית המשפט האירופי לצדק

בית המשפט האירופי לצדק הינו אחד משבעת המוסדות המרכזיים של האיחוד האירופי ומהווה אבן יסוד בהליך הדמוקרטי של האיחוד כחלק ממערכת האיזונים והבלמים הדמוקרטיים. במהלך השנים מועברות לבית המשפט  יותר ויותר סמכויות. (על מבנה בית המשפט, התפתחותו ההיסטורית, תחומי אחריותו ועוד- פנו לפרק משפט אירופי).

 

בית המשפט לביקורת

בית המשפט לביקורת הוא המקביל האירופי למוסד מבקר המדינה בישראל, עם דגש מרכזי על התחום הכלכלי. בית המשפט לביקורת הוקם בשנת 1975, ומשכנו בלוקסמבורג. בבית המשפט ישנו חבר אחד מכל מדינה באיחוד האירופי. כל חבר ממונה לתקופת כהונה של שש שנים לפי ההסכם בין המדינות החברות, ולאחר התייעצות ואשרור של הפרלמנט האירופי. מוסד זה בודק את הכנסותיו של האיחוד האירופי ואופן קבלתן, מפקח על כלל ההוצאות של האיחוד (נציבות, פרלמנט, מועצות, בנק, תקציבים וכדומה), מוודא שהכל נעשה בהליך תקין, ובסוף כל שנה אחראי על הגשת דו"ח הסוקר את מידת ההתאמה בין תכנון התקציב לעמידה בו. כמו כן זהו גוף מייעץ, אשר הנציבות והפרלמנט נוהגים להתייעץ עימו בנושאים כלכליים, להעלות אליו שאילתות ולעיתים אף למתוח דרכו ביקורת על מוסד אחר.