יחסי חוץ

 

למן הקמתו של האיחוד האירופי, עוד בימיו הראשונים כקהילה, היה נושא יחסי החוץ אחד המרכיבים המרכזיים בפעולתו. על פי תפיסתם של המייסדים, הייתה הקמת הקהילה אמורה לכונן יחסי חוץ בין החברות ולאחר מכן לכונן את יחסי החוץ של הקהילה כמקשה אחת. כיום, מכונן האיחוד האירופי קשרים ויחסי דיפלומטיים כמעט בכל נקודה על הגלובוס.