מנגנון פעולה ומוסדות

הנציבות האירופית

הנציבות האירופית היא הרשות המבצעת של האיחוד האירופי וניתן להציגה כ"ממשלה" של האיחוד האירופי. עם זאת, מאפייניה, תפקידיה, תחומי פעילותיה ומעמדה שונים מן המערכת המדינתית כפי שאנו מכירים אותה במדינת ישראל.

הפרלמנט האירופי

הפרלמנט האירופי הוא חלק מן הרשות המחוקקת בדמות הבית התחתון של האיחוד האירופי ולו תפקיד חשוב בעיצוב מדיניות החוץ האירופית. הפרלמנט מורכב מוועדות, משלחות ונציגויות העוסקות ביחסי החוץ של האיחוד ומתקיימות במסגרתו נציגויות ומשלחות חובקות עולם הפועלות ברמות שונות של שיתוף פעולה מול פרלמנטים אחרים.

פעילויות נוספות וגופים נוספים

מלבד הנציבות והמנהלות הכלליות, הוועדות והמשלחות יש לאיחוד האירופי גם שגרירויות של ממש בכ-110 מדינות בעולם ועוד שבע שגרירויות לארגונים וגופים בינלאומיים. שגרירויות אלה משמשות בנוסף לשגרירויות והנציגויות שיש לכל מדינה החברה באיחוד האירופי. בעקבות אמנת ליסבון כוחן של נציגויות אלה והשפעתן הפוליטית קיבלו משנה תוקף.

Please reload