ייצוג נשי בפוליטיקה האירופית

לאיחוד יש תכנית אסטרטגית לשוויון מגדרי, שהוקמה בשנת 2004. התכנית מתחדשת אחת לארבע שנים. מטרתה המקורית של התכנית, הייתה לקדם שוויון ייצוגי בין המינים ולהציב נשים בעמדות מפתח משמעותיות יותר בפוליטיקה האירופית. על תכנית זו, אחראים 7 חברי פרלמנט, כאשר 6 מהן נשים. התוכנית משתפת פעולה עם גופים נוספים באיחוד ומקדמת זכויות וייצוג של נשים. התוכנית האחרונה יצאה אל הפועל בשנת 2014 והיא צפויה להתחדש בשנת 2019. התוכנית שמה דגש על קידום ערכים של שוויון, חוסר אפליה וגיוון אופי העובדים בפרלמנט. היא מנסה ליישם את ערכים אלה על ידי שימוש בחמש נקודות מרכזיות. ראשית, קידום של שוויון מלא בין נשים לגברים בפן המקצועי. שנית, היא קידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות ושילוב שלהם במשרדים שונים של האיחוד. השלישית, פיתוח סביבת עבודה נעימה, שנמנעת מאפליות על בסיס דעות קדומות או מגדר. רביעית, קידום של גיוון עובדים, היכן שניתן, על ידי מתן הקצאות שונות בצוותים. חמישית, גיוס עובדים על ידי התבססות על יכולות מקצועיות. כמו כן, האיחוד רואה חשיבות רבה באיסוף נתונים סטטיסטיים על מנת לצמצם את אי השוויון, ולכן תכנית זו גם משקיעה מאמצים באיסוף נתונים עדכניים מהשטח. נתונים אלו מתעדכנים באופן קבוע באתר האיחוד ופתוחים לצפייה לציבור הרחב. 

                                                                                                       

האיחוד האירופי מקיים ועידה נוספת, במקביל לתוכנית לשוויון מגדרי. המטרה של ועידה זו היא לקדם נשים בתחומים שונים. תכנית זו, המכונה FEMM, הוקמה בשנת 1979 והיא אחראית על איתור בעיות של אי שוויון מגדרי ומניעת כל צורה של אלימות על בסיס זה. בשנת 1984, התוכנית קיבלה מעמד רשמי של ועידה ומאז ועד היום היא מוכרת כחלק רשמי מועדות האיחוד, ומטרתה הרשמית היא לקדם זכויות נשים. נכון לשנת 2017, הועידה מתמקדת בכמה נקודות מפתח. הפן המרכזי בו היא מתמקדת, הוא קידום החוק בו אחוז מסוים של מקומות ישמרו עבור נשים בכל ועידה של האיחוד. כמו כן, הועידה מנסה לארגן שינוי בחוק חופשת הלידה של האיחוד ולכלול בתוכו חופשת לידה לגברים. בכל שנה, הועידה נפגשת לאירוע מיוחד ביום האישה הבינלאומי וביום שלאחריו ודנה בנושאים הקשורים לקידום נשים. בשנת 2017, הנושא היה קידום נשים בתוך העולם הפיננסי.                                                                                                               

 

 

 

*ערך זה נכתב בסיוע שחר גבאי.