מגדר וגאווה

הקדמה על מגדר

ראשית עיסוקו של האיחוד בתחום המגדר הוא באמצע שנות השבעים. כבר אז נחקקו חוקים אשר אסרו אפליה בכל תחום שהוא. במהלך השנים החוקים עודכנו ועברו התאמות. המשרד האחראי על הנושא נערך אחת לחמש שנים עם תוכנית פעולה (האחרונה נכנסה לתוקף ביוני 2010). כך הוקמו קבוצות עבודה שונות לקידום השוויון המגדרי, קבוצת עבודה לשוויון הזדמנויות, ועדת שרים בנושא שוויון ואולי החשובה והמרכזית מכולם היא ועדת הפרלמנט בנושא זכויות נשים (שכוחה התעצם עם כניסת אמנת ליסבון לתוקפה).

סוגיות גאווה באיחוד האירופי

נושא שוויון הזכויות לזוגות חד מיניים, שוויון זכויות ויחס הוגן להומוסקסואלים, לסביות, בי-סקסואליים וטרנסג'נדרי נמצא על סדר יומו של האיחוד האירופי. שאיפתו של האיחוד היא להגיע לרמת חקיקה זהה בנושא. בקרב כל המדינות החברות נושא זה עובר תהליכי עיגון בחוק משנת 1993. חברוּת באיחוד האירופי לא רק דורשת ביטול של חקיקה אנטי-הומוסקסואלית, אלא אמנת שאמסטרדם‏ שנכנסה לתוקף בשנת 1999 מחייבת את חברות האיחוד לקבע חקיקה של חוקים האוסרים אפליה שכזאת, ומקנה זכויות שוות להומוסקסואלים.‏

המאבק האירופי באלימות ובסחר בנשים

בכל הנוגע לאלימות נגד נשים, רואה האיחוד את הסוגיה כמאבק במישור הלאומי. בנוסף משיק האיחוד תכניות משלו למניעת אלימות נגד נשים ומקיים שיח רחב בנושא, אשר חוצה את גבולות האיחוד. האיחוד פרסם בשנת 2002 הודעה, במטרה להעלות את הנושא לסדר היום. אלימות נגד נשים אינה רק אלימות פיזית, אלא גם אלימות מילולית, התעללות פסיכולוגית, כלכלית וכדומה.

ייצוג נשי בפוליטיקה האירופית

במהלך השנים האחרונות, ניתן לראות עליה משמעותית משנה לשנה באחוז הנשים החברות בפרלמנט האירופי. נכון לשנת 2017, חברות בפרלמנט האירופי 281 נשים מתוך 751 חברי פרלמנט, 37.4 אחוזים, עלייה ב-2.5 אחוזים משנת 2010. כמו כן, גם מספר הנשים הנמצאות בעמדות מפתח בפרלמנט. למדינות מלטה, פינלנד, אירלנד וקרואטיה יש יותר נשים החברות בפרלמנט האירופי מאשר גברים. כמו כן, ברוב המדינות החברות (למעט גרמניה, בלגיה, דנמרק, פורטוגל, פולין, ליטא וקפריסין), יש אחוז גדול יותר של נשים החברות בפרלמנט האירופי, מאשר בפרלמנט הלאומי. בכל שנה, ביום  האישה הבינלאומי, האיחוד האירופי מפרסם מסמך בו הוא מעדכן את הקהילה האירופית במצב הייצוג הנשי ביבשת. המסמך מכיל בתוכו סטטיסטיקות משנים קודמות ומציג מהן התוכניות של האיחוד לשנים הבאות בנושא זה.  

          

בראשן של אירלנד, גרמניה, ליטא, ופינלנד עומדת אישה (בנוסף למלכות אנגליה, דנמרק והולנד). אם נבחן את המצב בפרלמנטים הלאומיים, נגלה שבעשרת המקומות הראשונים בעולם מבחינת ייצוג נשים נמצאות ארבע חברות האיחוד.

נשים בשוק העבודה ומקומן בכלכלה

כבר בשנת 1975, חוקקו המדינות החברות חוק בדבר שכר שוויוני לנשים ולגברים. במרוצת השנים עודכן החוק, וחוקקו חוקים נוספים המונעים אפליה בקבלת משרה ובקבלה למקום עבודה על רקע מגדרי וקובעים מתן זכויות העסקה הוגנות לנשים. בנוסף חוקקו חוקים סוציאליים אשר עודדו יציאת נשים לעבודה, חקיקה בתחום חופשות לידה (והורות בכלל) וכדומה.

Please reload