הקדמה על מגדר

ראשית עיסוקו של האיחוד בתחום המגדר באמצע שנות השבעים. כבר אז נחקקו חוקים אשר אסרו אפליה בכל תחום שהוא. במהלך השנים החוקים עודכנו ועברו התאמות. המשרד האחראי על הנושא נערך אחת לחמש שנים עם תוכנית פעולה (האחרונה נכנסה לתוקף ביוני 2010). כך הוקמו קבוצות עבודה שונות לקידום השוויון המגדרי, קבוצת עבודה לשוויון הזדמנויות, ועדת שרים בנושא שוויון ואולי החשובה והמרכזית מכולם היא ועדת הפרלמנט בנושא זכויות נשים (שכוחה התעצם עם כניסת אמנת ליסבון לתוקפה).

 

באמנת אמסטרדם משנת 1999 הגדיר האיחוד מהן הזכויות הבסיסיות, מה הם הערכים על פיהם יפעל, וכיצד יפעל כנגד חברות האיחוד אשר מפרות את האמנה. בין הזכויות הבסיסיות נכללו איסור על אפליה על רקע מגדרי וקידום זכויות שוויון לנשים. קידום שוויון זה זכה להכרה מחודשת וחיזוק באמנת ליסבון שנכנסה לתוקפה בדצמבר 2009. בעשור האחרון משקיע האיחוד משאבים רבים לצורך מחקר ולמידה מתמדת של דרכי צמצום אי השוויון בתחומים רבים, בניהם סוגיות של מגדר ואי שוויון. 

 

בשנת 2006, כחלק מוועידת איסטנבול, השיק האיחוד האירופי יחד עם תשע מדינות שכנות המהוות חלק מהשותפות האירו- ים -תיכונית ("תהליך ברצלונה") תכנית שמקדמת שוויון בין נשים וגברים בתחומי הפוליטיקה, החברה, התרבות והכלכלה. התכנית עוסקת הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי. 

לאיחוד תכנית אסטרטגית לשוויון מגדרי המתחדשת כל ארבע שנים, האחרונה נכנסה לפעולה בשנת 2016 ועתידה לפעול עד 2019. אחד היעדים הכוללים התייחסות רבה בתכנית הוא שוויון בעמדות מפתח בזירות הפוליטיות וקידום נשים במוקדי קבלת ההחלטות. מתוך הבנה כי מדדים הם הכרחים על מנת לצמצם את אי השוויון משקיע מוסד האירופאי לשוויון מגדרי (EIGE) באיסוף נתונים אשר מתעדכנים ללא הרף באתר.