היסטוריה

 

הרעיון של אירופה אחת היה קיים עוד הרבה לפני הקמת קהילת הפחם והפלדה והוא נע בין רעיונות של איחוד בכוח לאיחוד פדרטיבי על לאומי. את ההיסטוריה של האיחוד מלוות מדינות, אישים שונים, מלחמות, הסכמים, אמנות, שיתופי פעולה מול מאבקים- פרק זה ינסה לשרטט את מהלך הירקמותו ההיסטורית של רעיון האיחוד האירופי, עד לימינו אנו.