משפט

 

מראשיתה ניסתה הקהילה האירופית להתוות דרך משותפת לכלל המדינות החברות בה. למדינות החברות היה ברור כי עליהן ליצור בסיס משפטי אחיד עליו תתבסס הקהילה. עם השנים התרחבה הקהילה, למדינות החדשות, הותנתה ההצטרפות לקהילה בהתאמת החוק והמשפט הלאומי-מקומי לחוק והמשפט כפי שהתעצב באיחוד האירופי.