אמנת ליסבון (2009) ומשפט האיחוד האירופי

אמנת ליסבון הובילה לשינויים במבנה המערכת המשפטית והתפיסה המשפטית של האיחוד האירופי. האיחוד שינה את מבנהו ממבנה העמודים (ע"ע פוליטיקה), לשלד מוסדי שונה, בעל סמכות והכרה משפטית בכלל מוסדותיו.

האמנה ביטלה את הקהילה האירופית, והעניקה לאיחוד האירופי, יישות משפטית:

סעיף 1(3) לאמנת האיחוד האירופי:

"האיחוד יוקם על בסיס האמנה הנוכחית ועל האמנה לתפקוד האיחוד האירופי... שתי אמנות אלה תהיינה בעלות ערך משפטי זהה. האיחוד יחליף ויירש את הקהילה האירופית".

 

סעיף 47 לאמנת האיחוד האירופי:

"לאיחוד האירופי תהא יישות משפטית".

 

סעיף 3(5) לאמנת האיחוד האירופי:

"ביחסיו עם העולם הרחב, האיחוד יתמוך ויקדם את ערכיו ואת האינטרסים שלו ויפעל להגנת אזרחיו. בעשותו כן האיחוד יתרום ל: שלום וביטחון, פיתוח בר-קיימא של כדור הארץ, סולידריות וכבוד הדדי בין העמים, סחר חופשי והוגן, צמצום העוני, הגנת זכויות האדם, שמירה קפדנית ופיתוח המשפט הבינלאומי".

 

סעיף 3(2) לאמנת האיחוד האירופי, מרחב חירות, ביטחון וצדק:

"האיחוד האירופי יאפשר לאזרחיו מרחב של חירות, ביטחון וצדק, שבו התנועה החופשית של אנשים תובטח ביחד עם צעדים מתאימים בנוגע לבדיקות בגבולות חיצוניים, מקלט מדיני, הגירה ומניעה ולוחמה בפשע".