גופים ומוסדות משפטיים

בית הדין האירופי לצדק - מבנה והליך משפטי

בית הדין האירופי לצדק ("ECJ – “The European Court of Justice) בית-המשפט האירופי, שמקום מושבו בלוקסמבורג, הוא הסמכות העליונה לפירושן של אמנות האיחוד האירופי ושל חקיקת המשנה בקהילה. הוא החל את דרכו בשנת 1952 כבית-המשפט של קהילת הפחם והפלדה. בשנת 1957, עם הקמתן של קהילת האטום והקהילה הכלכלית האירופית, הוסכם שבית-המשפט האירופי ישרת את שלוש הקהילות גם-יחד.

בית הדין האירופי לצדק - סמכות​

בית המשפט האירופי ממלא תפקיד דומה לזה של בית-המשפט לחוקה. מכוח תפקיד זה הוא שומר על יישומו של משפט האיחוד האירופי ומגן על הזכויות הבסיסיות המנויות באמנות המכוננות. במקביל, בית המשפט האירופי משמש גם בית-משפט עליון. תפקידיו אלה מוקנים לבית-המשפט מתוקף שתי סמכויותיו המרכזיות. הראשונה היא סמכותו הייחודית ב"הליך הבקשה להכרעה מקדמית" (הליך ה-Preliminary Ruling על-פי סעיף 234 לאמנת הקהילה). בתי המשפט הלאומיים מרבים לעשות שימוש בהליך זה, ומפנים שאלות לבית-המשפט האירופי לשם קבלת הכרעתו כאשר מתעוררות לפניהם סוגיות משפטיות הנוגעות בפירושן של האמנות המכוננותאו של חקיקת-המשנה של האיחוד. הליך זה מאפשר לבית-המשפט לשמור על ההרמוניזציה המשפטית, החשובה כל-כך לפרויקט האינטגרציה האירופית. סמכותו המרכזית השנייה של בית-המשפט בפועלו כערכאת ערעור על החלטותיו של בית-הדין בערכאה הראשונה. בקצרה, בית-המפשט האירופי הוא הסמכות העליונה בכל הנוגע לפירוש המשפט האירופי ולאופן החלתו בכל המדינות החברות באיחוד.

בית המשפט הכללי (לשעבר בית הדין לערכאה ראשונה CFI)

בית-המשפט הכללי (לשעבר בית-הדין בערכאה הראשונה של בית-המשפט האירופי- CFI) הוקם בשנת 1988 והחל בעבודתו בשנת 1989, עם סמכויות מוגדרות ומוגבלות יותר מאלה של בית-המשפט האירופי. יודגש כי בית המשפט הכללי הינו חלק בלתי נפרד מבית-המשפט האירופי, אף שהוא פועל באופן עצמאי. מכאן שניתן לומר כי בפועל בית-המשפט נחלק לשתי ערכאות: ערכאה ראשונה וערכאה עליונה (בית-המשפט האירופי). על החלטותיו של בית-המשפט הכללי ניתן לערער לפני בית-המשפט האירופי, אולם בשאלות משפטיות בלבד. בית-המשפט הכללי, עוד בשמו הקודם "בית הדין בערכאה ראשונה", הוקם במטרה להקל את עומס העבודה של בית-המשפט האירופי ולזרז את מתן החלטותיו. על-כן הוטל עליו לעסוק באותן תביעות שהרקע העובדתי שלהן מורכב במיוחד (הערה- בשנת 2004 הוקם גם "בית הדין של עובדי שירות האיחוד האירופי, ובהמשך, בתי- משפט מקצועיים, שגם מטרתם הייתה להקל על עומס בית-המשפט האירופי בסוגיות שונות).

Please reload