פוליטיקה

 

האיחוד האירופי, שראשיתו בשנות החמישים של המאה ה-20, צבר במהלך השנים נפח הן מבחינת המדינות החברות (והאזרחים) והן מבחינת המוסדות הקיימים בו, תפקידם וחשיבותם. במהלך השנים חתמו מדינות האיחוד על אמנות שונות אשר העבירו יותר ויותר סמכויות מהמדינות החברות אל הגוף העל-לאומי. תחומי הסמכות ודרכי הפעולה למימושן משנים מידי כמה שנים את פניו של האיחוד.