ציפיות האיחוד האירופי מהקהילות היהודיות

הנהגת האיחוד האירופי מאמינה, כי ביכולתה ללמוד רבות מההיסטוריה של יהודי אירופה. במובנים רבים יהודי אירופה הם האירופים הראשונים, האירופים הוותיקים ביותר.

 

רק עתה אזרחי האיחוד האירופי מתחילים ללמוד כיצד ניתן לשלב בין נאמנויות: נאמנות האזרח האירופי לעיר הולדתו, למחוז שבו הוא מתגורר, למדינת הלאום שלו, ועתה נאמנות האזרח האירופי גם לאיחוד האירופי. מאידך גיסא, ליהודי האיחוד האירופי ניסיון של מאות בשנים בשילוב זיקות. הם אזרחים צרפתים, בריטים, גרמנים והונגרים, נאמנים למדינות הלאום שלהם, והם גם יהודים הנאמנים לזהותם, לדתם והם גאים במורשתם. יהודי אירופה תרמו תרומה גדולה אם כאינדיבידואלים ואם כקהילה לתרבות האירופית. מן הבחינות ההיסטורית והתרבותית יהודי אירופה הם מודל לחיקוי עבור מיעוטים אחרים במרחב האיחוד האירופי.

 

האיחוד האירופי נולד מתוך זוועת העבר ובעיקר ממלחמות המאה-העשרים, והוא מהווה עדות חיה לשונות הדתית, התרבותית והלשונית של אירופה. הנהגת האיחוד האירופי רואה ביהודי האיחוד אזרחים אירופים, אשר תרמו בעבר ותורמים בהווה לאיחוד האירופי, לפלורליזם, לשלום ולסובלנות בו. במידה מסוימת, האיחוד האירופי של ימינו מושתת על ערכים יהודיים, אשר ממלאים תפקיד חשוב בעיצוב האתוס האירופי ובעיצוב האיחוד האירופי המתגאה בהיותו קהילה של ערכים המאוחדת בשונות שממנה האיחוד מורכב.

 

דתות ואמונות תמשכנה גם בעתיד למלא תפקיד חשוב בהגדרת זהותו של האיחוד האירופי, ואמצעי חשוב ביכולתה של הנהגת האיחוד האירופי לנהל דיאלוג עם אזרחי האיחוד. פיגועי הטרור במדריד ובלונדון, והמהומות שפרצו באיחוד האירופי וברחבי העולם בעקבות פרסום האיורים בעיתון דני, הם פעמוני אזעקה להנהגת האיחוד האירופי (2005), באשר לצורך הקיים בשיפור ההבנה והדיאלוג עם הדתות והתרבויות השונות במרחב האיחוד האירופי.

 

כאן כמובן מוטל תפקיד חשוב ביותר על כתפיה של יהדות האיחוד האירופי, והאיחוד מצפה מהקהילות היהודיות ליטול חלק מרכזי בשיפור ובקידום היחסים הבין-דתיים והבין-קהילתיים באירופה. האיחוד האירופי מצפה מהקהילות היהודיות לנסות ולשפר את יחסיהן עם הקהילות המוסלמיות במדינות החברות. האיחוד רואה בתושביו היהודים שותפים עיקריים למאבק המשותף באנטישמיות ובכל אפליה גזעית ודתית אחרת, לרבות המאבק באיסלמופוביה.

 

האיחוד האירופי מייחד לקהילות היהודיות תפקיד חשוב במערכת היחסים המורכבת בינו לבין מדינת ישראל. האיחוד רואה בקהילות היהודיות גורם מקרב בינו לבין ישראל, או בלשונו של האיחוד, "גשר בין האיחוד לבין ישראל", ומצפה מהקהילות היהודיות לסייע למוסדות האיחוד בהידוק היחסים עם ישראל.