היהודים והאיחוד האירופי

הקדמה- היהודים ואירופה 

יהודים היו תמיד חלק בלתי נפרד מהחברה האירופית, ועם זאת היחסים בינם לבין החברה הסובבת אותם היו מורכבים ולעתים קשים. מחד, יהודים שמילאו תפקידי מפתח בתרבות ובפוליטיקה האירופית; ומאידך אנטישמיות שהתבטאה ברמות שונות, מחוקים מפלים ומדירים עד להשמדה מאורגנת בשואה.

ציפיות האיחוד האירופי מהקהילות היהודיות

הנהגת האיחוד האירופי מאמינה, כי ביכולתה ללמוד רבות מההיסטוריה של יהודי אירופה. במובנים רבים יהודי אירופה הם האירופים הראשונים, האירופים הוותיקים ביותר. רק עתה אזרחי האיחוד האירופי מתחילים ללמוד כיצד ניתן לשלב בין נאמנויות: נאמנות האזרח האירופי לעיר הולדתו, למחוז שבו הוא מתגורר, למדינת הלאום שלו, ועתה נאמנות האזרח האירופי גם לאיחוד האירופי. מאידך גיסא, ליהודי האיחוד האירופי ניסיון של מאות בשנים בשילוב זיקות. הם אזרחים צרפתים, בריטים, גרמנים והונגרים, נאמנים למדינות הלאום שלהם, והם גם יהודים הנאמנים לזהותם, לדתם והם גאים במורשתם. יהודי אירופה תרמו תרומה גדולה אם כאינדיבידואלים ואם כקהילה לתרבות האירופית. מן הבחינות ההיסטורית והתרבותית יהודי אירופה הם מודל לחיקוי עבור מיעוטים אחרים במרחב האיחוד האירופי.

איחוד אירופה- השלכות ואתגרים

אמנם נכון הוא שכיום כלל המרחב האירופי, דהיינו היבשת האירופית כולה, פתוח לחיים יהודיים, עם זאת, יהדות אירופה חייבת להבין שהאיחוד האירופי והמרחב הגיאוגרפי שלו הם הנמצאים במרכזה של היבשת ועל כן נדרש מבנה ארגוני תואם. האיחוד האירופי נמצא כיום בליבה של אירופה, ורשת קונפדרטיבית של מוסדות שאינם שייכים לאיחוד התפתחה כדי לחבר את אירופה כולה ולהכין חלק מהמדינות שעדיין אינן חברות באיחוד האירופי לקראת חברות עתידית בו. את שאר המדינות מנסה רשת קונפדרטיבית זו להכניס למסלול הדמוקרטי של האיחוד האירופי מבלי להציע למדינות אלה חברות מלאה 

התמודדות עם איחוד אירופי המשתנה במהירות

על אף העובדה שבשנים האחרונות חלו שיפורים רבי משמעות בקידום שיתוף הפעולה בין הארגונים היהודיים לבין מוסדות האיחוד האירופי, הקהילות היהודיות עדיין לא גיבשו אסטרטגיה הולמת לניהול יחסיהן עם מוסדות האיחוד האירופי. אסטרטגיה יהודית כלפי האיחוד האירופי, אשר תגדיר את האינטרסים הבסיסיים של יהדות אירופה, היא כורח המציאות. היעדרה של אסטרטגיה מפורטת שכזאת היא הזנחה משמעותית העלולה לפגוע בקהילות היהודיות באירופה, למנוע את פיתוחן של דרכים להתמודדות עם הפתיחות החדשה, להזיק למאבקן של הקהילות היהודיות באנטישמיות ואפילו ליחסיהן עם מדינת ישראל. לכן, על הקהילות היהודיות מוטלת האחריות להקדים ולגבש אסטרטגיה כלפי האיחוד האירופי.

המלצות וסדר יום אסטרטגי

המשימה הראשונה המוטלת על יהדות אירופה היא להכיר במציאות הפוליטית והגיאוגרפית באירופה המתחדשת, ולכונן מבנה מוסדי המקביל למבנה האיחוד האירופי. הרכב הקהילות היהודיות שתחבורנה למבנה חדש זה יקבע בהתאם למפתח החברות באיחוד האירופי, ויכלול גם את הקהילות היהודיות במדינות המנהלות משא ומתן לקראת הצטרפותן לאיחוד. האיחוד מספק סביבה תומכת להתאגדויות במתכונת שכזאת ועל כן על הקהילות היהודיות להתאגד במבנה מוסדי הנמצא בין מבנה קונפדרטיבי למבנה פדרטיבי, בדיוק כמו מבנה האיחוד האירופי.

בין אנטישמיות לאנטי-ישראליות

הגדרת האיחוד האירופי לאנטישמיות משנת 2005: "אנטישמיות היא תפיסה מסוימת של יהודים, שעשויה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים. ביטויים מילוליים וגופניים של אנטישמיות מכוונים כלפי יחידים, יהודים או לא-יהודים, ו/או נגד רכושם, נגד מוסדות של קהילה יהודית ואתרים דתיים".

Please reload