רוברט שומאן (1886-1963)

רוברט שומאן (Robert Schuman) נולד בלוקסמבורג והושפע מן התרבות וההיסטוריה הגרמנית והצרפתית. שומאן כיהן כשר החוץ הצרפתי בין השנים 1948 - 1952 (ולתקופות קצרות גם כשר האוצר, שר המשפטים וראש ממשלת צרפת). עוד בשנת 1948 החל להעלות את נושא איחוד ושיתוף הפעולה של אירופה, היה ממובילי קונגרס האג ומראשי המדינה שניסו להוביל מהלך בנושא איחוד אירופה, בתקופה בה אירופה עוד ליקקה את פצעי המלחמה.

 

שומאן המשיך וניסה להוביל מהלכים להשכנת השלום ברחבי היבשת והיה מיוזמי וחותמי ההסכם לזכויות אדם וחירויות אשר נחתם באנגליה בשנת 1949. עוד בטרם נשא את הצהרתו המפורסמת, החל לדבר על עתיד משותף מול גרמניה ועל חשיבות הקשר בינה לבין צרפת.

 

"הצהרת שומאן" או "תכנית שומאן", אשר נוסחה על ידי ז'אן מונה (ע"ע) ונישאה ב-9 למאי 1950 נחשבת למסמך המכונן של "האיחוד האירופי". יום זה נחגג עד עצם היום הזה כ"יום אירופה".

 

מן ההצהרה: "שלום עולמי לא ייכון אלא אם ייעשו מאמצים קונסטרוקטיביים, שעוצמתם יחסית לסכנות המאיימות עליו... אירופה לא תיווצר בן לילה או בהתאם לתכנית כוללת אחת. היא תיבנה [שלב אחר שלב] על-ידי השגת הישגים מוחשיים אשר ייצרו תחילה סולידריות מעשית. איחוד מדינות אירופה מחייב לבטל תחילה את המאבק רב הדורות בין צרפת וגרמניה... לשם השגת מטרה זו מציעה ממשלת צרפת לפעול מיידית, בנקודה מוגבלת אך חשובה אחת. ממשלת צרפת מציעה להעמיד את ייצור הפחם והפלדה תחת 'רשות עליונה' אשר תפעל במסגרת ארגון שיהיה פתוח להשתתפותן של מדינות אירופיות נוספות. הייצור המשותף והמאוחד של פחם ופלדה יהווה בסיס לפיתוח כלכלי משותף, כצעד ראשון בפדרציה של אירופה... האינטרסים המשותפים בייצור, שיתפתחו בדרך זו, יבהירו, כי כל מלחמה בין צרפת לגרמניה לא רק שלא תעלה על הדעת אלא תהייה בלתי אפשרית מבחינה מעשית... מיזוג האינטרסים, החיוני לייסוד מערכת כלכלית משותפת, יהווה את השאור בעיסה, אשר יביא בסופו של דבר להתפתחות קהילה רחבה שתכלול מדינות אשר בעבר הלא רחוק היו מסוכסכות ביניהן במחלוקות עקובות מדם" (ההצהרה המלאה באנגלית).

 

שומאן ראה בקץ מלחמת העולם השנייה ובתחילת המלחמה הקרה נקודת אל-חזור, בה אירופה המערבית צריכה לשלב ידיים ולפעול במשותף בכדי להביא עתיד טוב יותר ליבשת. ייתכן שהיכרותו הטובה עם הצד הגרמני, כולל בתקופת השלטון הנאצי, היא שהביאה אותו להבנה כי רק פעולה משותפת ומפוכחת, בדרך של הסכמות ושלום תוכל להוציא את אירופה לדרך חדשה.

 

בהצהרתו כיוון ליצירת מפעלים משותפים בתחום הפחם והפלדה, בכוונה לפקח על ייצור הנשק של המדינות. שומאן הוא ממובילי המשא ומתן והחתומים על ההסכם שנחתם בשנת 1951, נחשב לאחד מאבותיו המייסדים של האיחוד האירופי. שומאן תמך גם ביצירת "קהילת ההגנה האירופית" ושימש כנשיא הראשון של הפרלמנט האירופי בין השנים 1958-1960. שומאן זכה לאות כבוד מהאיחוד האירופי, וזכה בפרס "שרלמאן" (“Charlemagne”) על תרומתו לשלום ולפיתוח הרעיון האירופי. על שמו של שומאן נקראו אוניברסיטאות, קווי רכבת, רחובות, ומבנים. מטבע זהב הנושא את דמותו הוטבע בבלגיה שנת 2002.