חברה

הזהות האירופית משתנה כל העת. האוכלוסייה משתנה, הגבולות משתנים, הפוליטיקה של הזהויות משתנה. זוהי יבשת בתנועה מתמדת, מערכת שאנו מתקשים בהגדרתה, עשרים ושמונה מדינות, מעל לחמש מאות מיליון תושבים, עשרים ושלוש שפות רשמיות, ממערבה של אירופה עד כמעט לקצה המזרחי שלה, מדרומה עד לצפונה.