אמנות מרכזיות

אמנת פריז ואמנת רומא

בשנת 1951 נחתמה האמנה הראשונה להקמת קהילת הפחם והפלדה האירופית. אמנת פריז, עליה חתומות 6 מדינות: איטליה, בלגיה, גרמניה, הולנד, לוקסמבורג וצרפת. אמנה זו הייתה כלכלית בבסיסה, ואיחדה את תעשיות הפחם והפלדה הקשורות בייצור נשק של המדינות, לתעשייה אחת תחת פיקוח. מאחורי הבסיס הכלכלי עמד הרצון לשים קץ לשפיכות הדמים על אדמת אירופה, ולהוביל את אירופה לעידן של שלום.

אמנת המיזוג ואמנת החוק האירופי האחיד

בשנת 1965 נחתמה "אמנת המיזוג", אשר ידועה גם בשם "אמנת בריסל". אמנה זו מיזגה למעשה את שלוש האמנות, אשר היוו שלוש קהילות נפרדות מבחינה משפטית, לכדי קהילה אחת. אמנה זו הובילה ליצירת פרלמנט אחד, נציבות משותפת אחת, מועצה אחת ובית משפט אחד אשר נקרא בית הדין האירופי לצדק. איחוד האמנות יצר את "הקהילה האירופית" (EC), כאשר חברות באמנה אחת חייבה את מי שתרצה בעתיד להצטרף להיות חברה בשתי האמנות הנוספות.

אמנת מאסטריכט

אמנת מאסטריכט נחתמה בשנת 1992 והביאה לעולם את "האיחוד האירופי" (EU). אמנת מאסטריכט מהווה את אחת מנקודות הציון החשובות בתולדות האיחוד האירופי. אמנה זו חתרה להעמקת האינטגרציה האירופית בתחומים רבים. אמנה זו הינה הראשונה לאחר נפילת מסך הברזל, וגם לכך הייתה חשיבות עליונה, עקב איחודה של גרמניה והאפשרות לקשרים עם מדינות מזרח אירופה.

אמנת אמסטרדם ואמנת ניס

אמנת אמסטרדם נחתמה בשנת 1997. אמנה זו מוכרת בעיקר בזכות פרסום מסמך הזכויות המוחלטות של האזרח האירופי ובעיסוק בשאלות האיחוד מול האזרח, אך היא עסקה גם בסוגיות מוסדיות ומבניות באיחוד האירופי עצמו, ובגיבוש מדיניות חוץ אפקטיבית וקוהרנטית משותפת. האמנה היא המשך ישיר לאמנת מסטריכט, והיא מכניסה בה תיקונים ועדכונים. האמנה נחתמה לאחר שנתיים של משא ומתן מפרך, ונכנסה לפעולה בשנת 1999.

Please reload